1949, φανοστάτης

Η φωτογραφία απεικονίζει πλεούμενα και τμήμα του Παλιού λιμανιού.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1949.

3.      Τα σκάφη εκτελούσαν το δρομολόγιο Παράλιο Άστρος – Ναύπλιο και τανάπαλι.

4.      Η προβλήτα είχε άρτι πάρει μορφή!! και φυσικά ήταν χωματόδρομος.

5.      Παρατηρούμε φανοστάτη, ο οποίος ήταν σε αυτό το σημείο και χρησίμευε για τον, υποτυπώδη, φωτισμό της προβλήτας. Λειτουργούσε με φωτιστικό πετρέλαιο, βλέπουμε τη σκάλα που ανέβαιναν και τροφοδοτούσαν το φανό, εκείνη την εποχή, δεν είχε «φθάσει» η ΔΕΗ στο τόπο μας.

6.      Οι περιπατητές, με τα καλά τους ρούχα, υποδηλώνουν ότι, ήταν Κυριακή ή σχόλη.