1937, θεμελίωση του σημερινού Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους

Η φωτογραφία απεικονίζει την τελετή θεμελίωσης του σημερινού Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους, οι έχοντες γράμματα είναι οι εξής: Α) Κλεόβουλος (Βούλης) Δουζένης, Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίου Άστρους, Β) Παπά-Γιώργης Αβραντίνης, ιερέας του Παραλίου Άστρους και Γ) Γεώργιος Μπαρμπάτης, Νομάρχης του νομού Αρκαδίας.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στη θέση που βρίσκεται το σημερινό Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 19 Αυγούστου 1937.
  3. Τον θεμέλιο λίθο έθεσε ο Νομάρχης Αρκαδίας.
  4. Απαραίτητη! και η παρουσία εκπροσώπου της Νεολαίας Μεταξά, στην άκρη αριστερά της φωτογραφίας.
  5. Στο βάθος δεσπόζει το όρος Ζάβιτσα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.