Κυριακή 11 Απριλίου 1954, η πιο βαρετή μέρα από το 1900

Η εταιρεία λογισμικού True Knowledge έφτασε σ’ αυτό το συμπέρασμα αναλύοντας 300 εκατομμύρια δεδομένα…συνέχεια