1933, στον Παρθενώνα

Η φωτογραφία απεικονίζει τέσσερες άρρενες μπροστά από το Μνημείο του Παρθενώνα, και οι οποίοι ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Κωνσταντίνος Χρόνης, 2. … Κασίμος, 3. Κωνσταντίνος Στυλ. Κουτσογιάννης και 4. Χρίστος Χρόνης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, δίπλα από τον Παρθενώνα.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1933.

3.      Οι προαναφερόμενοι ήταν Καστρίτικης καταγωγής.

4.      Μπορούμε να συγκρίνουμε τη φωτογραφία με τις σημερινές της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.

5.      Το «προσκύνημα» του Παρθενώνα, ενός σπάνιου Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ήταν και είναι διαχρονικά «όνειρο ζωής» για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.