Ηρωδιάς

Η Ηρωδιάς ήταν κόρη του Αριστόβουλου, γιου του Ηρώδη του Μέγα, που τον φόνευσε ο πατέρας του περί το 7 π.Χ., και αδελφή του Ηρώδη Αγρίππα του Α’. Στην αρχή ήταν σύζυγος του ομοπάτριου αδελφού του πατέρα της (θείου της) Φιλίππου που ιδιώτευε πιθανώς στη Ρώμη, από τον οποίο και απέκτησε τη Σαλώμη. Η φιλοδοξία της όμως και η ορμητικότητα αυτής της γυναίκας την οδήγησαν στο σημείο να εγκαταλείψει το νόμιμο σύζυγό της Ηρώδη Φίλιππο και να προτιμήσει να συζεί με τον αδελφό του, επίσης θείο της, τον Ηρώδη Αντύπα, τετράρχη της Ιουδαίας, που και αυτός προτίμησε για χάρη της να εγκαταλείψει τη νόμιμη σύζυγό του, κόρη του βασιλέως των Ναβαταίων Αρέτα του Δ’. Τελικά ο Ηρώδης Αντύπας νυμφεύθηκε την Ηρωδιάδα.

Έτσι ο Ηρώδης Αντύπας, όπως καταγράφει και ο ευαγγελιστής Λουκάς (3:19) – “ελεγχόμενος από του Ιωάννου περί Ηρωδιάδας, της γυναικός του αδελφού αυτού και περί πάντων ων εποίησε πονηρών προσέθηκε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή”.

Επειδή όμως και μετά απ΄ αυτά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος διατηρώντας το θάρρος του δεν σταμάτησε να μιλεί κατά της Ηρωδιάδος αυτή σε κάποια γιορτή των γενεθλίων του τετράρχου που η κόρη της Σαλώμη χόρεψε σε βαθμό που ευχαρίστησε τον πατριό της Ηρώδη κ΄ εκείνος της ζήτησε τι χάρη θέλει να της κάνει, προέτρεψε τη κόρη της να ζητήσει “την κεφαλήν επί πίνακι” του Ιωάννη. Παρόλο που ο Ηρώδης φοβόταν το λαό, που αγαπούσε και σέβονταν τον Ιωάννη, υποχρεούμενος να τηρήσει την υπόσχεσή του διέταξε τον αποκεφαλισμό του.

Αργότερα ο Αγρίπας Α’, με ενέργειες του, ξεσήκωσε τον ιουδαϊκό λαό κατά του Αντύπα κατηγορώντας τον ως συνωμότη κατά της Ρώμης. Αυτό είχε ως συνέπεια ρωμαϊκός στρατός να συλλάβει τον Αντύπα και με διαταγή του Αυτοκράτορα Καλιγούλα να εξοριστεί στο Λούγδουνο (σημερινή Λυών), ενώ η Ηρωδιάς, αν και ο Αυτοκράτορας, φίλος του αδελφού της, της επέτρεψε να παραμείνει με όλη την ατομική περιουσία της, προτίμησε ν΄ ακολουθήσει τον Αντύπα ,πρώτα στη Γαλλία μετά στην Ισπανία όπου και μετά το θάνατο εκείνου χάνονται πλέον τα ίχνη της.

Πηγή: wikipedia