Η πυραμίδα του… Ελληνικού!

Στην ευρύτερη περιοχή του Κεφαλαρίου, κοντά στο χωριό Ελληνικό http://wikimapia.org/#lang=el&lat=37.588629&lon=22.666233&z=16 και στο δρόμο που συνέδεε στην αρχαιότητα το Άργος με την Τεγέα Αρκαδίας, είναι χτισμένο ένα σπάνιο μνημείο, η πυραμίδα του Ελληνικού http://wikimapia.org/#lang=el&lat=37.587207&lon=22.671364&z=19
Για τη χρονολογία κατασκευής και τον προορισμό του πυραμιδοειδούς αυτού κτίσματος έχουν διατυπωθεί πολλές και αντιφατικές απόψεις.
Οι προτεινόμενες χρονολογήσεις του μνημείου εκτείνονται από το 2700 π.Χ. περίπου έως τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., οι δε απόψεις αναφορικά με τη χρήση του παρουσιάζουν εντυπωσιακή ποικιλία: οχυρό του τύπου των μικρών φρουρίων που επέτρεπαν τον έλεγχο των οδικών αξόνων, ταφικό μνημείο, πολυάνδριον (ομαδικός τάφος), αμυντικός πύργος, φρυκτωρία (για επικοινωνία μέσω πυρσών/φρυκτών), αστρονομικό παρατηρητήριο, βωμός.

Πηγή: in.gr