1968, οδός Προδρόμου

Η φωτογραφία απεικονίζει ζευγάρι στο περίπατο του και το οποίο ήταν, ο Γιάννης και η Κούλα Σακελλαράκη. Παραθέτουμε ενδεικτικά τα κτίσματα σύμφωνα με τη αρίθμηση: 1. Πρώην Ποντίκη, 2. Τζουβελέκου, 3. Χαράλαμπου Λουμπαρδέα, 4. Σωτήρου Μακρή, 5. Γιώργου Κρεμμύδα και 6. Πρώην Ευάγγελου Δημ. Τσιούλου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο του περιφερειακού δρόμου του Νησιού, του Παραλίου Άστρους.

2.      Για τη χρονολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα εξής: α) Η ηλικία των εικονιζόμενων και β) Η διαμόρφωση του περιφερειακού.

3.      Βλέπουμε ότι, το αντίστοιχο τμήμα του περιφερειακού ήταν στενός χωματόδρομος.

4.      Ο περιφερειακός κατασκευάστηκε στις αρχές του 1960, στο τμήμα από το καφέ «Αρμονία» μέχρι την εκκλησία του Αγίου Βαιλείου, το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τον Πρόδρομο έγινε στις αρχές του 1970.