1957, «Όταν πίνεις στη ταβέρνα»

Η φωτογραφία απεικονίζει ομοτράπεζη παρέα σε ταβέρνα, τα μέλη που την αποτελούν είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Γιάννης Κούκλης, 2. Κατίνα Κούκλη, 3. Νίκος Μουτζούρης, 5. Γρηγόρης Στυλ. Κουτσογιάννης -όρθιος-, 6. Λευτέρης Λιαγκριδώνης, 7. Νότης Καρράς, 8. Ντίνος Βούλγαρης και 9. Γιώργος Δραπανιώτης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στην αυλή της ταβέρνας του Στυλιανού Κουτσογιάννη, η οποία ήταν δίπλα από το σημερινό εστιατόριο “Μονοπώλιο* επί της οδού Ζαφειρόπουλου.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1957.
  3. Η παρέα απολαμβάνει μισόκιλο με μεζέ, πλην του νηπίου βεβαίως βεβαίως!

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.

*Όταν πίνεις στη ταβέρνα