1990, Εκκλησία του Δήμου

Η φωτογραφία απεικονίζει συμπατριώτες μας να συνεδριάζουν στην “Εκκλησία του Δήμου” και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Γιώργος Χάρβαλος, 2. Σπύρος Δραπανιώτης, 3. Κωνσταντίνος Καρκάς, 4. Μιχάλης Δράνιας, 5. Δημήτριος Παπαδάκος, 6. Ηλίας Ι. Δασκολιάς και 7. Κωνσταντίνος Δελημανώλης.

Η φωτογραφία πας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη μέσα στο καφέ Γαλαξίας, ιδιοκτησίας του εικονιζόμενου Ηλία Ι. Δασκολιά.

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση της ηλικίας των εικονιζόμενων.

3.      Η εν λόγω καφετέρια σήμερα έχει διαφορετική μορφή, λόγω ανακαίνισης. 

4.      Ήταν χειμώνας, άμα κρίνουμε από τις ενδυμασίες και τη σόμπα υγραερίου δίπλα τους.

5.      Απέναντι διακρίνουμε το κατάστημα ιδιοκτησίας Παναγιώτη Δρίκου, το οποίο υπάρχει και σήμερα με την ίδια μορφή.

6.      Άγνωστος παραμένει ο πρακτικογράφος και έτσι δεν μπορούμε να αναζητήσουμε το περιεχόμενο της συνεδρίασης!!!

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.