1924, κατάπλους

Η φωτογραφία απεικονίζει πλεούμενο να καταπλέει στη λιμενολεκάνη του Παραλίου Άστρους, παραθέτουμε τα κτίσματα1 στο φόντο, και τα οποία είναι σύμφωνα με την αρίθμηση, τα εξής: 1. Εστιατόριο «Estella», 2. Καφέ «Cannava», 3. Καφέ «Άρωμα», 4. Ευάγγελου Νέστορα, 5. Εστιατόριο «Μονοπώλιο», 6. Γρηγόρη Στυλ. Κουτσογιάννη, 7. Ιωάννη Ρούπα, 8. Σωτήρου Μπρεθέ, 9. Καφέ «Del Mar», 10. Δημητρίου Τσιούλου, 11. Κωνσταντίνου Τυροβολά, 12. Γεωργίου Κουμάντου, 13. Σαβούρδου (σήμερα δεν υπάρχει, στη θέση του είναι κοινοτική οδός), 14. Εστιατόριο «Αύρα», 15. Πρώην Γεωργίου Μπούζιου, 16. Ξενώνας «Τούμπα-Μαγκλή», 17. Αρτεμισίας Καρμπουλώνη και 18. Ανέστη.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη από άλλο πλεούμενο, εντός της λιμενολεκάνης.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1924.
  3. Το πλεούμενο είναι το «Ασπασία» ιδιοκτησίας Δημητρίου Νέστορα και το δούλευαν οι αδελφοί Λουρδή Γιώργος και Μένης , εκτελούσε το δρομολόγιο Παράλιο Άστρος – Ναύπλιο και τανάπαλι, εδώ επιστρέφει από το Ναύπλιο.
  4. Η σημαία, πάνω στο κατάρτι, μαρτυρά ότι, ήταν κάποια εθνική? γιορτή.
  5. Στη Παλιά προβλήτα βλέπουμε πλευρισμένο πλεούμενο, να εκτελεί εργασίες φ/εκφόρτωσης.

1Η παράθεση των κτισμάτων γίνεται καθαρά με κριτήριο τον προσανατολισμό του αναγνώστη και πέραν τούτου ουδέν.