1986, τα παραγάδια

Η φωτογραφία απεικονίζει τον Γιάννη Γογωνά να νετάρει σφυριδοπαράγαδα.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στη Νέα προβλήτα του λιμανιού του Παραλίου Άστρους.
  2. Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, του εικονιζόμενου.
  3. Στο φόντο διακρίνεται η κεντρική παραλία.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.