1948, συν γυναιξί

Η φωτογραφία απεικονίζει νεαρό εν μέσω γυναικών, τα μέλη της παρέας είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: Α) Κάτω: Ουρανία Μπρεθέ, Β) Πάνω: 1. Ματούλα Παναγιωτόπουλου, 2. Κυριάκος Κατσιμάνης και 3. Ελπίδα Μιχόπουλου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη πάνω στις πέτρες του Παλιού λιμανιού.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Πίσω τους το πρώτο πλεούμενο ήταν το «Άγιος Ανδρέας».

4.      Ήταν θερινή περίοδος.

5.      Διακρίνεται καθαρά ο κεντρικός τομέας του Νησιού.