1933 – 1988, η μέση οδός

1933

1988

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν, με διαφορά 55 χρόνων, το τμήμα του Νησιού που τέμνει ο ενδιάμεσος δρόμος του -οδός «Ν. Μαυροθαλασσίτη & Κ. Παπακωνσταντίνου»-.

Είναι τραβηγμένες από αυτό το σημείο.