1958, τα κιόσκια

Νο 1. 1958

Η Νο 1 φωτογραφία απεικονίζει την κεντρική ακτή του Παραλίου Άστρους, όπως αυτή ορίζεται μεταξύ των ιδιοκτησιών: 1. Βλαχάκη, καφέ Ιππόκερος και 2.  Κουμάντου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από την άκρη του λιμενοβραχίονα του Παλιού λιμανιού, η οποία εκείνη την εποχή ήταν 50 μέτρα μικρότερη απ’ ότι είναι σήμερα.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1958.

3.      Αποτελεί συνέχεια της δημοσιευμένης φωτογραφίας υπό τον τίτλο 1958, από τη «μύτη».

4.      Παρατηρούμε δύο στέγαστρα επί της παραλίας, τα οποία ήταν τα εξής: Α) Εκ δεξιών, το κιόσκι των αδελφών Δαλιάνη και Β) Εξ αριστερών, αντίστοιχα, του Θανάση Κασίμου.

Νο 2. 2006, το κάδρο της φωτογραφίας του 1958