1995, ιστιοπλόος

Η φωτογραφία απεικονίζει τον Κωνσταντίνο Αντ. Βούλγαρη επί ιστιοπλοϊκού σκάφους.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη ανοιχτά από τη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1995.
  3. Ο εικονιζόμενος ήταν αθλητής του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Παραλίου Άστρους και προπονούνταν με αγωνιστικό σκάφος.
  4. Σήμερα ο προαναφερόμενος Όμιλος έχει παύσει να λειτουργεί.