1958, τρώγοντας έρχεται η όρεξη

Η φωτογραφία απεικονίζει παρέα να γευματίζει υπαίθρια, τα μέλη που την αποτελούν είναι σύμφωνα με την αρίθμηση τα εξής: 1. Ελένη Νικήτα, 2. Γεωργία Νικήτα, 3. Αντώνης Νικήτας, 4. Στέργιος Κρασόπουλος, 5. Μαρούλα Νέστορα, 6. Ευάγγελος Νέστορας, 7. Αλέξανδρος Κρασόπουλος, 8. Αλέξανδρος Συρεγγέλας, 9. Ματίνα Κρασόπουλου, 10. Σόλων Κρασόπουλος και 11. Σοφία Συρεγγέλα.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  2. Πρόκειται για εκδρομική εξόρμηση με το λεωφορείο του Στέργιου Κρασόπουλου.
  3. «Πλούσια τα ελέη» για τους συνδαιτυμόνες, μέχρι ψητό στο ταψί.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.