Εθνικός Ύμνος στο Κάστρο του Άστρους

Η Σημαία του Κάστρου του Άστρους κυματίζει περήφανα με την μουσική υπόκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.