Πάρνωνας, το Κρόνιον Όρος – Parnon, the Mountain of Cronus

Σε απόσταση αναπνοής από το Παράλιο Άστρος συναντάμε το βουνό του Πάρνωνα, δίνεται θαυμάσια ευκαιρία στον επισκέπτη να απολαύσει τις ομορφιές του.

Ο Πάρνωνας είναι n σπονδυλική στήλη των Ανατολικών ακτών της Πελοποννήσου. Αρχίζει να ορθώνεται: δειλά από το ορεινά χωριά τα της Τεγέας και καταλήγει στο Γεράκι του νοµού Λακωνίας.

Το όρος Πάρνων έχει αυτήν την ονοµασία από το αρχαία χρόνια. Τις πρώτες αναφορές τις έχουµε από τον Παυσανία και τον Στράβωνα. Επίσης, αναφέρεται και ως «Κρόνιον όρος», γιατί ήταν το ιερό βουνό του θεού Κρόνου, πατέρα του Δία.

Ο Πάρνωνας στην τοπική λαλιά ονοµάζεται και Μαλεβός. Μαλεβός είναι και το όνοµα της Μεγάλης Τούρλας της ψηλότερης κορυφής του όρους (1.934 µ.). Από της ψηλότερες  κορυφές του είναι n Γαϊτανοράχη (1.803 µ.) και n Μαδαρή (1.685 µ.)

Οι ανατολικές πλαγιές καταλήγουν σε περίτεχνους όρμους, μικρές παραλίες και οι περισσότερες βουτούν απότομα στα νερά του αργολικού κόλπου και του Μυρτώου πελάγους. Στα δυτικά ο Πάρνωνας τελειώνει στην κοιλάδα του Ευρώτα, που πηγάζει από τον Ταΰγετο.  

Τούτο το βουνό είναι βοτανικός παράδεισος. Εκατοντάδες είδη της Ελληνικής χλωρίδας φύονται σε μεγάλη ποικιλία εκμεταλλευόμενα το ιδιαίτερο κλίμα του. Χαμηλά ήπιο και ψηλά στη ζώνη των κωνοφόρων ορεινό με βροχές και χιόνια. Στις ρεματιές και τις χαράδρες που χαρακώνουν τον Πάρνωνα, μικροκλίματα επηρεάζουν τις συνήθειες των φυτών δίνοντας τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Στα είδη της πανίδας συναντάμε πλήθος ειδών του ζωικού βασιλείου που έχουν την κατοικία τους εδώ ή επισκέπτονται το βουνό κατά το ετήσιο μεταναστευτικό τους ταξίδι.

Όµως ο Πάρνωνας είναι και κατοικία ανθρώπων που έχουν κτίσει όµορφα χωριά, απόλυτα εναρµονισµένα µε το τοπίο που το περιβάλει και βασισµένα στον φυσικό πλούτο που ως βουνό απλόχερα προσφέρει.

Πάτησε  εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Parnon, the Mountain of Cronus

A stone’s throw from the Paralio Astros found Mount Parnon  is wonderful opportunity to the visitor to enjoy its beauty.

Parnon is the backbone of the East coast of the Peloponnese.lt gradually begins to rise from the mountainous villages of Tegea and it ends in Geraki in the province of Lakonia. Mount Parnon has this name since the ancient times. We have the first references to it from Pausanias and Strabo. Furthermore, it is mentioned as the
Mountain of Cronus because it was a mountain sacred to the god Cronus, father of Zeus. In the local dialect, Parnon is also called Malevos. Malevos is also the name of «Megali Tourla», the highest peak of the mountain (1.934 meters).
Its highest peaks include Gaitanorachi (1.803 meters) and Madari (1.685 meters).

Its eastern slopes end in picturesque harbours and small coasts and most of them dive abruptly into the water of the Gulf of Argos and the Μirtoο Sea. On the western side, Parnon ends υρ in the valley of the Evrotas River that flows from Mount Taigetos. This mountain is a paradise of plants. Hundreds of species of Greek flora grow in a large variety, taking advantage of its special climate. At lower altitudes there is a mild Mediterranean climate and in its higher area, in the zone of conifers it is mountainous, with rain and snow. In the ravines and gorges that mark Parnon, microclimates influence the habits of the plants, giving them special characteristics. Among the species of fauna, we meet a multitude of species of the animal kingdom that
have their residence here or visit the mountain during their
yearly migratory journey.

Parnon, however, is also a home of human beings that have built beautiful villages, in absolute harmony with the landscape that surrounds them, and based on the natural wealth that the mountain offers in abundance.

Click here to view more information.