1979, «Φανούριος»

Η φωτογραφία απεικονίζει πλοίο να εκτελεί εργασίες φόρτωσης στο Παλιό λιμάνι του Παραλίου Άστρους.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στη προέκταση του Παλιού λιμανιού.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 30 Απριλίου 1979, ημέρα Δευτέρα.

3.      Το  μότορσιπ «Φανούριος» φόρτωνε χαρούπια σε τσουβάλια, που προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή της Τσακωνιάς (Κυνουριακής) και της Μάνης, και είχαν προορισμό την Ιταλία. 

4.      Από τη δεκαετία του 80 σταμάτησε να λειτουργεί, σαν εμπορικό, το λιμάνι του τόπου μας.