1974 (1), θεμελίωση του Ειρηνοδικείου Άστρους*

Η φωτογραφία απεικονίζει τη τελετή της θεμελίωσης του Ειρηνοδικείου Άστρους, οι ευδιάκριτοι είναι σύμφωνα με την αρίθμηση, οι εξής: 1. Θανάσης Κασίμος, Πρόεδρος της Κοινότητας Παραλίου Άστρους, 2. Παπάνθιμος, 3. Στυλιανός Τριανταφύλλου, Υπουργός Δικαιοσύνης και 4. Θόδωρος Μακρής.

Η φωτογραφία μας παρέχει τις εξής λεπτομέρειες:

1.      Είναι τραβηγμένη στο χώρο που είναι το Ειρηνοδικείο.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 14 Μαΐου 1974.

3.      Στη μεγέθυνση της φωτογραφίας, επάνω στο τραπέζι βρίσκεται η πλάκα θεμελίωσης, και διαβάζουμε τα εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕΥΟΝΤΟΣ / ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΥ / ΕΘΕΜΕΛΙΩΣΕΝ / ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ / 14-5-1974.

4.      Εκείνη την εποχή, η «επάρατος» έπνεε τα λοίσθια, ο Ανδρουτσόπουλος και η κυβέρνηση του, διορισμένη από τη χούντα του  Ιωαννίδη, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, λίγο αργότερα στις 23 Ιουλίου 1974.

5.      Η φωτογραφία έχει «ιστορικό!!» ενδιαφέρον και είναι η πρώτη από μία σχετική σειρά.

*Ειρηνοδικείο Άστρους