1935, δημόσιοι υπάλληλοι

Η φωτογραφία απεικονίζει μέλη του δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού του Παραλίου Άστρους υπό την «στενή» παρακολούθηση! κυνός και τα οποία ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1) Κιουμουρτζόγλου -σημερινή ΔΟΥ-. 2) Ματιάτος -ΔΟΥ-, 3) Αντωνέας -ΔΟΥ-, 4) Κουτσουρέλης -επικεφαλής του Σταθμού Χωροφυλακής Παραλίου Άστρους-, 5) Καλφατάκης -ΔΟΥ-, 6) Χαρτσάς -ΔΟΥ- και 7) Σαμαριτζής -αγρονόμος-.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στη Παλιά προβλήτα.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1935.
  3. Στη θέση που ήταν το κτίριο, στα αριστερά τους, σήμερα υπάρχει το καφέ «Γαλαξίας».
  4. Στη θέση που ήταν το ισόγειο κτίριο με τον ευκάλυπτο, στα δεξιά τους, σήμερα υπάρχει το ξενοδοχείο «Astros Beach».
  5. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ΔΟΥ αλλά Δημόσιο Ταμείο και Οικονομική Εφορία ξεχωριστά.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.