Χαμηλά ο τουρισμός στην Πελοπόννησο και το 2021

Την «χαμηλή πτήση» του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το 2021 καταγράφει η ετήσια έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ στην οποία απεικονίζεται πλήρως το έλλειμμα ταξιδιωτικών κλινών που είναι δύσκολο να αναπληρωθεί από την προσφορά κατοικιών  στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με την έκθεση του 2021  η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει μόνο το 1% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων και το 2%  (319 εκατ. ευρώ ) των συνολικών εσόδων της χώρας ενώ η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας ανήλθε σε 4%. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021 αντιπροσωπεύει το 7% της συνολικής κίνησης κρουαζιερόπλοιων της χώρας. Στις  ξενοδοχειακές κλίνες η  Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2021 το 7% των μονάδων, το 4% των δωματίων και το 4% των κλινών της χώρας.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

Αναλυτικά και σύμφωνα με την έκθεση «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2021 το 1% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων της χώρας. Την περίοδο 2015 -2019, το αεροδρόμιο Καλαμάτας σημείωσε αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά +77% (από 86.508. το 2015 σε 153.364 το 2019) ενώ την περίοδο 2019 – 2021 μείωση κατά -50% (από 153.364 το 2019 σε 77.186. το 2021).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2021 αντιπροσωπεύει μόλις το 0,2% των συνολικών αφίξεων εσωτερικού της χώρας. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2015 – 2019, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που αποτελεί το μοναδικό αεροδρόμιο της Περιφέρειας, κατέγραψε αύξηση αφίξεων κατά +76% (από 6.821 το 2015 σε 12.013 το 2019) ενώ την περίοδο 2019-2021 μείωση κατά -30% (από 12.013  το 2019 σε 8.395 το 2021).»

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021 αντιπροσωπεύει το 7% της συνολικής κίνησης κρουαζιερόπλοιων της χώρας. Την περίοδο 2015-2019, τα λιμάνια της Περιφέρειας κατέγραψαν αύξηση στην κίνηση κρουαζιερόπλοιων κατά +10% (από 165 κρουαζιερόπλοια το 2015 σε 182 κρουαζιερόπλοια το 2019). Επιμέρους, η εικόνα είναι μικτή, με τα λιμάνια του Ναυπλίου (+42%, από 62 κρουαζιερόπλοια το 2015 σε 88 κρουαζιερόπλοια το 2019) και της Μονεμβασιάς (+45%, από 38 κρουαζιερόπλοια το 2015 σε 55 κρουαζιερόπλοια το 2019) να καταγράφουν αύξηση και τα λιμάνια του Γυθείου (-17%, από 23 κρουαζιερόπλοια το 2015 σε 19 κρουαζιερόπλοια το 2019), της Καλαμάτας (-65%, από 31 κρουαζιερόπλοια το 2015 σε 11 κρουαζιερόπλοια το 2019) και της Πύλου (-18%, από 11 κρουαζιερόπλοια το 2015 σε 9 κρουαζιερόπλοια το 2019) μείωση»

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ αναφέρει για το ξενοδοχειακό δυναμικό Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2021 το 7% των μονάδων, το 4% των δωματίων και το 4% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 681 μονάδες με 19.777 δωμάτια και 39.341 κλίνες.

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι:

 • Η Ενότητα Αργολίδας αντιπροσωπεύει το 28% των δωματίων της Περιφέρειας με 146 μονάδες, 5.535 δωμάτια και 10.925 κλίνες,
 • Η Ενότητα Μεσσηνίας διαθέτει το 27% του δυναμικού της Περιφέρειας με 157 μονάδες, 5.310 δωμάτια και 10.767 κλίνες,
 • Η Ενότητα Κορινθίας αντιπροσωπεύει το 19% του δυναμικού της Περιφέρειας με 95 μονάδες, 3.717 δωμάτια και 7.311 κλίνες,
 • Η Ενότητα Λακωνίας διαθέτει το 18% του δυναμικού της Περιφέρειας με 173 μονάδες, 3.497 δωμάτια και 6.886 κλίνες και
 • Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 9% του δυναμικού με 110 μονάδες, 1.718 δωμάτια και 3.452 κλίνες.»

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

Για τα ενοικιαζόμενα η έκθεση αναφέρει « Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2019 το 5% των μονάδων, το 4% των δωματίων και το 4% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 1.281 μονάδες με 7.779 δωμάτια και 18.975 κλίνες.

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι:

 • Η Ενότητα Μεσσηνίας αντιπροσωπεύει το 28% του δυναμικού δωματίων της Περιφέρειας με 420 μονάδες, 2.173 δωμάτια και 5.662 κλίνες,
 • Η Ενότητα Αργολίδας διαθέτει το 28% του δυναμικού της Περιφέρειας με 299 μονάδες, 2.174 δωμάτια και 5.033 κλίνες,
 • Η Ενότητα Λακωνίας αντιπροσωπεύει το 22% του δυναμικού της Περιφέρειας με 261 μονάδες, 1.724 δωμάτια και 4.143 κλίνες,
 • Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 16% του δυναμικού της Περιφέρειας με 213 μονάδες, 1.213 δωμάτια και 2.880 κλίνες και
 • Η Ενότητα Κορίνθου διαθέτει το 6% του δυναμικού με 88 μονάδες, 495 δωμάτια και 1.257 κλίνες»

ΒΙΛΕΣ

Για τις πολυτελείς βίλες η έκθεση αναφέρει: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2018 το 6% των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων της χώρας, το 8% των δωματίων και το 7% των κλινών. Συνολικά διαθέτει 652 μονάδες με 1.384 δωμάτια και 6.125 κλίνες.

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι:

 • Η Ενότητα Μεσσηνίας αντιπροσωπεύει το 50% του δυναμικού δωματίων της Περιφέρειας με 262 μονάδες, 686 δωμάτια και 2.453 κλίνες,
 • Η Ενότητα Αργολίδας διαθέτει το 19% του δυναμικού της Περιφέρειας με 184 μονάδες, 264 δωμάτια και 1.723 κλίνες,
 • Η Ενότητα Λακωνίας αντιπροσωπεύει το 13% του δυναμικού της Περιφέρειας με 79 μονάδες, 182 δωμάτια και 759 κλίνες,
 • Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 10% του δυναμικού με 56 μονάδες, 143 δωμάτια και 556 κλίνες και
 • Η Ενότητα Κορινθίας αντιπροσωπεύει το 8% του δυναμικού με 71 μονάδες, 109 δωμάτια και 634 κλίνες.»

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Για τα κάμπινγκ η έκθεση αναφέρει Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2021 το 19% των μονάδων της χώρας, το 6% των οικίσκων και το 17% των θέσεων. Συνολικά διαθέτει 57 μονάδες με 60 οικίσκους και 4.144 θέσεις.

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι:

 • Η Ενότητα Αργολίδας αντιπροσωπεύει το 30% του δυναμικού των θέσεων της Περιφέρειας με 21 μονάδες, 5 οικίσκους και 1.257 θέσεις,
 • Η Ενότητα Μεσσηνίας διαθέτει το 28% του δυναμικού της Περιφέρειας με 16 μονάδες, 34 οικίσκους και 1.166 θέσεις,
 • Η Ενότητα Λακωνίας διαθέτει το 22% του δυναμικού της Περιφέρειας με 9 μονάδες, 21 οικίσκους και 904 θέσεις,
 • Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 10% του δυναμικού της Περιφέρειας με 5 μονάδες, 0 οικίσκους και 432 θέσεις και
 • Η Ενότητα Κορινθίας αντιπροσωπεύει το 9% του δυναμικού της Περιφέρειας με 6 μονάδες, 0 οικίσκους και 385 θέσεις.

Του Θανάση Λαγού

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *