1966, τυροκομείο

Η φωτογραφία απεικονίζει παρέα γύρω από τραπέζι, τα μέλη της, τα οποία φέρουν αρίθμηση, είναι τα εξής: 1. Δήμητρα Δουζένη, 2. Βαγγέλης Δουζένης, 3. Γιάννης Δουζένης, 4. Βασίλης Δουζένης, 5. Γιάννης Σακελλαράκης, 6. Γιώργος Αλεξάνδρου, 7. Κούλα Σακελλαράκη και 8. Μαίρη Βασ. Δουζένη.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη στη Μελιγού.
  2. Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  3. Οι προαναφερόμενοι είχαν επισκεφτεί τυροκομείο, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Δουζένη, και δοκίμαζαν την παραγωγή.
  4. Τα βαρέλια της φέτας είχαν χρησιμεύσει σαν πρόχειρα καθίσματα.
  5. Τα διάφορα σκεύη που τους περιτριγυρίζουν μαρτυράν το είδος της βιοτεχνίας και στους αμύητους!!

Πατήστε  εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.