1975, η κουλούρα

Η φωτογραφία απεικονίζει λουόμενους, ο νεαρός εντός κυκλικού σωσιβίου είναι ο Παναγιώτης Γεωρ. Αλευρομύτης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της κεντρικής παραλίας.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, του εικονιζόμενου.

3.      Η παραλία έσφυζε από κόσμο.

4.      Ο προαναφερόμενος έφερε την «κουλούρα», όπως ονομάζεται το κυκλικό σωσίβιο.

5.      Τα θαλάσσια μπάνια ήταν και είναι η χαρά των παιδιών.

6.       Η Νέα προβλήτα, στο δεξί άκρο της φωτογραφίας, είχε αποπερατωθεί και ήταν σε πλήρη λειτουργία.