Πώς θα δοθεί η αποζημίωση σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

(Φωτ. αρχείου, αλιευτικά στο λιμάνι Παραλίου Άστρους)

Οι όροι, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας , καθορίζονται με ΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ενίσχυση δίνεται για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ η χρηματική αποζημίωση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.

Η ενίσχυση για την αλιεία

Το ύψος της ενίσχυσης για τον τομέα της αλιείας υπολογίζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης:

  • Αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανά ημέρα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ο αριθμός ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150 ημέρες ανά αλιευτικό σκάφος.

  • Αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται εφάπαξ βάσει του παρακάτω πίνακα:

Στην περίπτωση απόκτησης του αλιευτικού σκάφους εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου, (νέας αλιευτικής άδειας ή μεταβίβαση προϋπάρχουσας σε νέο πλοιοκτήτη), ο υπολογισμός των ημερών αλιευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται αναλογικά από την ημερομηνία έκδοσης της αλιευτικής άδειας στο νέο φορέα…συνέχεια

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *