1937, “Σιδηρόδρομος” Παραλίου Άστρους

Η φωτογραφία απεικονίζει επισκέπτες και εργαζόμενους στην κατασκευή του Παλιού Λιμανιού. Από δεξιά, ο Βασίλης Δουζένης -καθιστός-, η αδελφή του και ο γαμπρός του Κιουμουρτζόγλου. 

Η φωτογραφία μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στο Παλιό Λιμάνι.

2.      Είναι χρονολογημένη στις 17-12-1938

3.      Βλέπουμε να υπάρχουν ράγες (σιδηροτροχιές) προς δύο κατευθύνσεις.

4.      Στις παραπάνω ράγες κυλούσε το βαγονέτο που μετέφερε πέτρες από το νταμάρι (λατομείο) για την κατασκευή του λιμανιού, βλέπε εδώ

5.      Δεξιά στην εικόνα βλέπουμε το χειροκίνητο βαρούλκο που μετακινούσαν το βαρύ βαγόνι, εκεί που κάθεται ο άνθρωπος.

6.      Βλέπουμε 6 τουλάχιστον εργαζόμενους να μετακινούν (κλειδούχους κατά κάποιο τρόπο) το βαγόνι με λοστούς.

7.      Στο βάθος μπορεί να δει κάποιος τον οικίσκο που φύλαγαν υλικά και εργαλεία, κάτω από το σπίτι του Αβραντίνη.

8.      Η κατασκευή του Παλιού Λιμανιού υπήρξε προϊόν επίπονης και μακροχρόνιας εργασίας, συγκρινόμενη δε  με σημερινά μέτρα και σταθμά, μπορούμε να μιλάμε για πρωτόγονες συνθήκες και ηρωικούς εργαζόμενους.