1969, παιδικές κατασκηνώσεις Δήμου Τρίπολης

Η φωτογραφία απεικονίζει τμήμα της παραλίας του Ατσιγγάνου, στο Παράλιο Άστρος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από το Νησί, πίσω από το κοιμητήριο του Προδρόμου.

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση της οικιστικής διαμόρφωσης, αριστερά στη φωτογραφία.

3.      Τότε οι κατασκηνώσεις ήταν με αντίσκηνα χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις, σήμερα έχουν «μόνιμο» χαρακτήρα οι εγκαταστάσεις.

4.      Παρατηρούμε ότι ακόμα το κοιμητήριο του Προδρόμου ήταν «άδειο».

5.      Ασφαλώς ήταν καλοκαίρι, για να υπάρχουν οι κατασκηνώσεις.

6.      Ο δρόμος ο παραλιακός ήταν στη ξηρά!! και όχι «μέσα» στη θάλασσα που είναι σήμερα, οι πρόγονοι μας που έφτιαξαν τότε το δρόμο Παραλίου ΆστρουςΆργους, εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι, αν μη τι άλλο διέθεταν μυαλό και γνώση.