1910, Κάστρο – Φάρος

Η φωτογραφία απεικονίζει το νοτιοανατολικό τμήμα του Νησιού, του Παραλίου Άστρους, στη διαδρομή Κάστρο  Φάρος, αναφέρουμε ενδεικτικά τα κτίσματα και τα οποία ήταν σύμφωνα με την αρίθμηση, τα εξής: 1. Ναός Ευαγγελιστρίας, 2. «Κελί» Ευαγγελιστρίας, 3. Δήμου Καραπάνου, 4. Ευάγγελου Κόσσιβα, 5. Πόπης Αθανασιάδη, 6. Νικόλαου Πάσχου, 7. Ναός Αγίου Βασιλείου, 8. Γεωργίου Ιω. Αβραντίνη, 9. Ιωάννη Ανα. Αβραντίνη (οικία Λογοθέτη) και 10. Πρώην Δημητρίου Κοράλλη.   

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από τον ανατολικό πρόβολο του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων .

2.      Για τη χρονολόγηση λήφθηκαν υπόψη  τα εξής: α) Η οικιστική διαμόρφωση της φωτογραφίας υπό τον τίτλο 1908, το Παράλιο Άστρος, β) Το σχέδιο πόλης του 1903 και γ) Η μη ύπαρξη πεύκων στον περίβολο της μάντρας, του Ναού της Ευαγγελίστριας.

3.      Βλέπουμε ότι στα αριστερά, της φωτογραφίας, ήταν «κενό».

4.      Θαυμάζουμε τα αψιδωτά κωδωνοστάσια των δύο ναών, που σήμερα έχουν υποστεί εκσυγχρονισμό!!!

5.      Ο φωτογράφος, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν αδύνατο να κάνει λήψη από την ίδια γωνία, τα διάφορα «εμπόδια!!» θα τον δυσκόλευαν να πάρει επίγεια φωτογραφία, έτσι λοιπόν θα κατάφευγε σε δορυφορική και το αποτέλεσμα, σε σύγχρονη αναγωγή, θα ήταν αυτό.

6.      Οι ανθρώπινες φιγούρες ήταν άγνωστες.