1963, επαγγελματιοβιοτέχνες

Η φωτογραφία απεικονίζει μέλη του «άτυπου» σωματείου  των επαγγελματιοβιοτεχνών του Παραλίου Άστρους, και τα οποία ήταν σύμφωνα με την αρίθμηση, τα εξής: 1. Γεώργιος Αβραντίνης (Παπαγιώργης), 2. Βασίλης Δουζένης, 3. Γιώργος Δαλιάνης, 4. Βαγγέλης Δουζένης και 5. Εκτός «συναγωνισμού!» ο Πάνος Θεοδωρόπουλος εκ Βερβένων.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη μπροστά από το εστιατόριο ιδιοκτησίας Δαλιάνη, επί της οδού Ζαφειρόπουλου (πεζόδρομος), το οποίο υπάρχει και σήμερα.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Ο Γεώργιος Αβραντίνης ήταν ιδιοκτήτης καφενείου.

4.      Ο Βασίλης Δουζένης είχε παντοπωλείο.

5.      Ο Γιώργος Δαλιάνης ήταν συνιδιοκτήτης εστιατορίου, μάλιστα στέκεται μπροστά από τη πόρτα του, πάνω στη ταμπέλα διαβάζουμε «Εστιατόριο Αφων Δαλιάνη».

6.      Ο Βαγγέλης Δουζένης είχε παντοπωλείο.