23 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα της Χελώνας

(Φωτ. «Στικτή Νεροχελώνα» -Emys Οrbicularis- στη λίμνη Μουστού)

Στις 23 Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα για τις Χελώνες. Οι Χελώνες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες επιβίωσης. Ιδιαίτερα οι Θαλάσσιες Χελώνες απειλούνται με εξαφάνιση και γι’ αυτό περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδος.
Οι κύριες απειλές των θαλασσίων χελωνών είναι:

v  Η τυχαία εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία (δίκτυα , παραγάδια)

v  Η ηθελημένη θανάτωση από ασυνείδητους ανθρώπους

v  Οι συγκρούσεις με σκάφη

v  Η ενόχληση από την έντονη χρήση των παραλιών ωοτοκίας

v  Η άναρχη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη στις παραλίες ωοτοκίας

v  Η ακουστική ρύπανση

v  Η κατάποση απορριμμάτων και πλαστικών

v  Η πετρελαϊκή ρύπανση

v  Η μεταβολή των οικοσυστημάτων

v  Η κλιματική αλλαγή