1948, από ψηλά (Νο 2)

Η φωτογραφία απεικονίζει τμήμα από το Νησί του Παραλίου Άστρους και το Παλιό λιμάνι, όπως το βλέπουμε από το ύψος του Ναού της Ευαγγελιστρίας.  

Από τη φωτογραφία μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμες πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη από το δρομάκι που περνά δίπλα από τον μαντρότοιχο του Ναό της Ευαγγελίστριας και οδηγεί στο Κάστρο.
  2. Αποτελεί παλαιότερη συνέχεια της φωτογραφίας, που έχουμε ήδη δημοσιεύσει υπό τον τίτλο 1953, από ψηλά .
  3. Ο δρόμος αυτός ήταν τότε σε πρωτόγονη μορφή με πέτρες και χώμα, σήμερα είναι με τσιμεντένια σκαλιά.
  4. Ισχύουν τα σχόλια της παραπάνω δημοσιευμένης φωτογραφίας.
  5. Εδώ, όπως βλέπουμε ο δρόμος (μονοπάτι) που οδηγεί στο Ναό της Ευαγγελίστριας είναι από πέτρες και χώμα, ενώ στη φωτογραφία του 1953 είναι από τσιμέντο.
  6. Η προβλήτα του Παλιού Λιμανιού ήταν αδιαμόρφωτη με πέτρες και χώμα, επίσης ήταν μικρότερη κατά μήκος και πλάτος από τη σημερινή.
  7. Ο στόλος του Παραλίου Άστρους ήταν παρατεταγμένος σε ετοιμότητα.
  8. Ο ψηλός ευκάλυπτος που φαίνεται δεξιά από το φανάρι, σήμερα δεν υπάρχει, εκεί τότε ήταν και το μνήμα του Άκουρου .
  9. Πάνω στη παρακάτω μεγέθυνση της φωτογραφίας, μπορείτε να δείτε με βέλη κάποιες ενδεικτικές ιδιοκτησίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.