Κρυμμένος θησαυρός

(Φωτ. 1. Μαρμάρινη, αττικού τύπου, βάση ιωνικού κίονα)

Το παρακάτω κείμενο είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΛΘ΄ Εφορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων για την ανασκαφή που έγινε στη περιοχή του ρωμαϊκού οικισμού “Άστρον” https://astrosparalio.gr/2022/12/10/83899/ -στη περιοχή Χάντακας στο Παράλιο Άστρος- ο οποίος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον:

«Το 2009, στο κτήμα Δ. Κοψιαύτη,  διεξήχθη σωστική ανασκαφή, λόγω της εκεί αποκάλυψης μιας μαρμάρινης, αττικού τύπου βάσης ιωνικού κίονα, η οποία  μεταφέρθηκε  στο  Μουσείο Άστρους (Φωτ. 1).

Μέχρι στιγμής έχουν  αποκαλυφθεί ισχυροί τοίχοι, κατασκευασμένοι με τη χρήση λίθων και κεραμίδων, τοιχία από στρώσεις πλίνθων και κονιάματος, υδραυλικό κονίαμα, δίσκος από υπόκαυστα, καθώς  και πήλινοι αγωγοί, ενώ  μόλις  άρχισε  να αποκαλύπτεται τμήμα δαπέδου με μεγάλου μεγέθους πήλινες πλάκες (Φωτ. 2). Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι στο χώρο  κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους γινόταν εκτεταμένη χρήση νερού  και πιθανότατα πρόκειται για λουτρικές εγκαταστάσεις.»

(Φωτ, 2, Ανασκαφή στη θέση «Άστρα» στο Παράλιο Άστρος)