1912, Αγιαννίτες στρατιώτες στην απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη

Αγιαννίτες στρατιώτες,  που συμμετείχαν στους βαλκανικούς πολέμους  (1912-1913) και υπηρετούσαν στην ίδια διμοιρία, ποζάρουν σε  αναμνηστική φωτογραφία μετά την απελευθέρωση  της  Θεσσαλονίκης στις 26-10-1912. Διακρίνονται από αριστερά:

Στην 1η σειρά (καθιστοί):  Φάκλαρης Γεώργιος, Γαϊτάνης Φώτιος

2η σειρά (καθιστοί): Καμπύλης Εμμανουήλ, Γαρδικιώτης Παναγιώτης, Γαρδικιώτης Αθανάσιος, Γαρδικιώτης Απόστολος, Δικαίος Δημήτριος.

3η σειρά (όρθιοι): Οικονομόπουλος (;), Κουτίβας Σ., Τσακίρης (;), Μαγκλής Ν., Γαρδικιώτης (;), Γαρδικιώτης Β,  Μπάρλας (;), Δικαίος  Δημήτριος.