10-9-1944, επιδρομή γερμανικών τορπιλακάτων στο Παράλιο Άστρος (το τέλος του πολέμου)

   

Τα σκάφη -θύματα- της Γερμανικής επιδρομής: «Άγιος Γεώργιος» και «Ζωοδόχος Πηγή»

«Προσφιλής» τακτική των Γερμανών, κατά την αποχώρηση τους από την Ελλάδα το 1944, ήταν η «καμένη γη», και ειδικότερα να μην αφήσουν πίσω τους μεταφορικό μέσο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Από τον «γενικό κανόνα» αυτό δεν ξέφυγε το Παράλιο Άστρος, το οποίο δέχθηκε τα «τυφλά» πυρά δύο Γερμανικών τορπιλακάτων, από τα οποία είχαμε υλικές ζημιές και ευτυχώς όχι θύματα.

Η «άνανδρη» αυτή επίθεση στις 10 Σεπτεμβρίου 1944, ήταν ουσιαστικά και η τελευταία μέρα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου στο τόπο μας.

Ας αφήσουμε όμως τον κυβερνήτη του «Άγιος Γεώργιος» που καταστράφηκε, από την εν λόγω επιδρομή στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους, να μας διηγηθεί γλαφυρά τα διατρέξαντα μέσα από τις σελίδες του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ του πλοίου του:

«10/9/44 7 μμ: Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 1944 περί ώρα 7η απογευματινή άξαφνα αντιλήφθημεν βόμβο κινούμενης μηχανής και μετά παρέλευσιν δέκα λεπτών ηκούσαμεν βολήν πυροβόλου όπλου έξωθι του Φανού του λιμένος, όπως αργότερον εξακριβώθη ήταν δύο τορπιλάκατοι Γερμανικαί και έβαλον κατ’ αρχήν με αντιαρματικόν πυροβόλον. Αμέσως κατόπιν έβαλον με πολυβόλα συνεχώς κατά των οικιών της πόλεως, μετά μιάν συνεχήν ώραν πολυβολισμού ηκούσαμεν κρότους ανατινάξεως προερχόμενους εκ του Λιμένος και ως εξακριβώθη αργότερον ούτοι προήρχοντο από την καταστροφήν των ευρισκομένων εν τω Λιμένι αγκυροβολημένων και με …. όλα τα εξαρτήματα της ιστιοφορίας και των πετρελαιομηχανών τας οποίας έφερον τα σκάφη ετούτα. Τα πετρελαιοκίνητα αυτά ήταν το παρόν «Άγιος Γεώργιος» υπό κυβέρνησην μου και το πετρελαιοκίνητον «Ζωοδόχος Πηγή» του κυβερνήτου Θρασύβουλου Κωνσταντίνου. Το μεν «Ζωοδόχος Πηγή» έπαθεν βλάβας στο πρωραίον μέρος του σκάφους, το δε «Άγιος Γεώργιος» ιδικόν μου κατεστράφη τελείως, οι ζημιές έχουν ως εξής, του «Αγίου Γεωργίου» κατεστράφη από το κατάρτι και έμπροσθεν όλο το κατάστρωμα, μέρος της πρύμης αμφοτέρων των πλευρών και ρήγματα εις την μέσην, αδύνατον να επισκευασθή πλέον. Η επιδρομή εκ της βαρβάρου επιθέσεως των Γερμανών επροξένησε πολλάς ζημίας και εις διαφόρους οικίας της πόλεως, ευτυχώς κανένα θύμα δεν εσημειώθη.

Εν Παρ. Άστρει τη 11 Σεπτεμβρίου 1944

Ο Κυβερνήτης

Παναγιώτης Σκαρμούτσος»

Πατήστε εδώ για να δείτε τη πρωτότυπη καταγραφή στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.