1914, αποδεικτικό εγγραφής στο Πανεπιστήμιο

Το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι το αποδεικτικό εγγραφής, του Δημητρίου Μαρούδη του Δημοσθένους – ο οποίος ήταν αδελφός του Μιχάλη Μαρούδη -, στη Νομική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το έγγραφο μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι χρονολογημένο στις 10 Οκτωβρίου 1914.

2.      Το πατρικό σπίτι του εικονιζόμενου, θαυμάσιο δείγμα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, υπάρχει και σήμερα, εδώ, επί της οδού Ζαφειρόπουλου (πεζόδρομος).

3.      Πάνω στο έγγραφο διαβάζουμε τα εξής: « ΑΡ.  ΜΗΤ.  1909 (1914 – 1915), ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ,  ΣΧΟΛΗ  Νομική, ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ  ΤΟΥ  ΦΟΙΤΗΤΟΥ,  Δημητρίου Δημοσθένους Μαρούδη, εξ’ Άστρους Κυνουρίας, Ενεγράφη τη 10 Οκτωβρ. 1914».