1937, στις καρέκλες

Στη φωτογραφία καθήμενοι είναι ο Παπα-Γιώργης Αβραντίνης και ο Μιχάλης Μαρούδης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι χρονολογημένη το 1937.
  2. Στις εθνικές επετείους στόλιζαν τις πόρτες με φοίνικες.
  3. Ο Παπα-Γιώργης Αβραντίνης ήταν ποιμένας του Παραλίου Άστρους.
  4. Ο Μιχάλης Μαρούδης ήταν ο γιατρός του τόπου, μέχρι το τέλος του βίου του -τα μέσα της δεκαετίας του 70-.
  5. Οι νεαροί ήταν ξυπόλυτοι, τα παπούτσια τότε ήταν «δυσεύρετα» για τα παιδιά.