1968, στη πλατεία

Η φωτογραφία απεικονίζει τη πλατεία «Δημητρίου Υψηλάντη», η κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρους.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Τότε η πλατεία ήταν από χώμα, δεν είχε ακόμα τσιμεντοστρωθεί.
  2. Το κτίριο στο φόντο ήταν το καφεζαχαροπλαστείο «Ακρογιάλι», ιδιοκτησίας Σταύρου Δουζένη. Στη θέση του σήμερα υπάρχει το καφέ «El Greco».
  3. Στο δεξί άκρο της φωτογραφίας μόλις διακρίνεται κτίριο που εκείνη τη περίοδο έδρευε το Ειρηνοδικείο, σήμερα στη θέση του υπάρχει το καφέ «Αρμονία».
  4. Από τους δύο ευκάλυπτους σήμερα υπάρχει μόνο ο ένας.