1940, νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών

Στη φωτογραφία είναι ο Γρηγόριος Γεωρ. Χουτόπουλος, ο οποίος ήταν θείος του Τάκη Χουτόπουλου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε φωτογραφείο του Ναυπλίου.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1940.

3.      Η φωτογραφία είχε ληφθεί κατά την επιστράτευση του, στο 8ο Σύνταγμα Πεζικού Ναυπλίου, με το ξέσπασμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου (1940 – 1941). Οι επίστρατοι Αρκαδίας και Αργολίδας κατά τον πόλεμο του 1940 στελέχωσαν κυρίως το 8ο Σύνταγμα Πεζικού Ναυπλίου, το ο­ποίο ανήκε στην IVη Μεραρχία. Το Σύνταγμα αυτό δραστη­ριοποιήθηκε στην περιοχή της Ηπείρου και ειδικότερα στους τομείς Αργυροκάστρου – Λιμποχόβου – Πρεμετής – Κλεισού­ρας.

4.      Ο στρατιώτης Γρηγόριος Χουτόπουλος έπεσε υπέρ πατρίδας στις 26 Μαρτίου 1941, κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο όρος Σεντέλι, κοντά στο Τεπελένι. Το όνομα του αναγράφεται στον κατάλογο των 7.948 πεσόντων του Αλβανικού μετώπου.

5.      Το όνομα του αναγράφεται στο Μνημείο Ηρώων του Παραλίου Άστρους.