Μανταρίνια κατά των βαρέων μετάλλων στο σώμα μας

Μέσα στα φρούτα του χειμώνα κυριαρχεί και ένας μικρός θησαυρός: το μανταρίνι.

Το μανταρίνι είναι ένα μικρό θαύμα και θεωρείται αυτό μόνο ότι έχει την σπουδαία ικανότητα να αποσύρει από τον οργανισμό μας τα πιο επικίνδυνα βαρέα μέταλλα τα οποία είναι:
ο μόλυβδος-Pb
ο υδράργυρος-hg
ο χαλκός-Cu
το κάδμιο-Cd
το χρώμιο-Cr και
το αρσενικό-As – ένα από τα τοξικότερα στοιχεία που μπορούν να βρεθούν…

Τα βαρέα μέταλλα είναι τοξικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις και είναι όλα όσα έχουν ειδικό βάρος μεγαλύτερο από αυτό του σιδήρου…θεωρούνται δε διατροφικός κίνδυνος διότι η επιβάρυνση της τροφικής αλυσίδας με βαρέα μέταλλα που οφείλεται -κατά κύριο λόγο – στη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις…

Είναι δε επικίνδυνα επειδή έχουν την ιδιότητα να βιοσυσσωρεύονται δηλαδή έχουν την ιδιότητα με την πάροδο του χρόνου να αυξάνεται η συγκέντρωσή τους στους έμβιους οργανισμούς συγκρινόμενη πάντα με τη συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον και συσσωρεύονται – μάλιστα επιλεκτικά σε διάφορους ιστούς όπως στο συκώτι και στους νεφρούς – εμφανίζοντας υψηλές συγκεντρώσεις κάθε φορά που λαμβάνονται ενώ αποθηκεύονται γρηγορότερα από ότι διασπώνται – μεταβολίζονται – ή εκκρίνονται…

Η δε δράση μέσω οξειδωτικών βλαβών στο DNA που προκαλούνται από την παραγωγή ελευθέρων ριζών είναι πρωτευούσης σημασίας…
Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τον οργανισμό μας από αυτά….