1976, σόι

Η φωτογραφία απεικονίζει τους απογόνους του Παναγιώτη Χάρβαλου, τα μέλη της φαμελιάς του είναι από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: Α). Μπροστά: 1. Λένα Χάρβαλου και 2. Σοφία Κουτσογιάννη, Β). Πίσω: 1. Βούλα Ρομπότση, 2. Ελένη Ρομπότση, 3. Ελένη Ρεβεζίκα, 4. Ευτυχία Ρεβεζίκα, 5. Ματίνα Χάρβαλου, 6. Θένα Χάρβαλου, 7. Γιώργος Χάρβαλος και 8. Τάκης Χάρβαλος.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε άγνωστο τόπο.
  2. Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.
  3. Η φωτογραφία περιλαμβάνει παιδιά, εγγόνια και δισέγγονη του προαναφερόμενου, εξαιρείται! η σύζυγος (Θένα) του Γιώργου Χάρβαλου.
  4. Η οικογένεια προέρχεται από το Καστρί, τον Άγιο Νικόλαο, απευθείας πρόγονο του Παναγιώτη Χάρβαλου -Γεώργιο- βρίσκουμε σε κατάλογο του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Τανίας το 1847, εδώ (Νο. 36). Ο Π. Χάρβαλος μετοίκησε στο Παράλιο Άστρος στις αρχές του 1900 με το ρεύμα που συνέρρευσε από τα Καστριτοχώρια, βλέπε εδώ.