1968, Πανοχωρίτες

Η φωτογραφία απεικονίζει παιδική παρέα υπό την εποπτεία ενήλικα, τα μέλη της είναι, στη μεσαία σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Κώστας Λιοντής, 2. Σπύρος Μπομπέτσης, 3. Γιώργος Λουρδής, 4. Ευαγγελία Δαλιάνη και 5. Ελένη Μπομπέτση.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο του περιφερειακού δρόμου του Νησιού.

2.      Είναι χρονολογημένη κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Οι κάτοικοι του Νησιού, εκείνη την εποχή, έφεραν το προσωνύμιο «Πανοχωρίτες», σε αντιδιαστολή προς τους κατοίκους της παραλιακής ζώνης οι οποίοι ονομάζονταν «Κατοχωρίτες», υπήρχε ευγενής!! άμιλλα και συναγωνισμός με διαφορετικές παιδικές ποδοσφαιρικές ομάδες! και διαφορετικές πολιτιστικές!! εκδηλώσεις.

4.      Ο ενήλικας ήταν αλλοδαπός τουρίστας.

5.      Ο Φάρος και το προσκυνητάρι, στα δεξιά, υπάρχουν και σήμερα!! 

6.      Παρατηρούμε ότι, η σκεπή του Φάρου έχει καμινάδα η οποία δεν υπάρχει σήμερα και η οροφή στον μεταλλικό κλωβό του είναι πράσινη, αργότερα έγινε κόκκινη, πιο μετά γαλάζια και τελευταία «χρυσή».

7.      Τα δέντρα του σημερινού αλσύλλιου, τότε, ήταν αχαμνά σχεδόν «αόρατα», λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, τα εντοπίζουμε με προσεκτικότερη παρατήρηση.

8.      Ήταν καλοκαιρινό απόγευμα και ο μπάτης ανάδευε τα νερά του Αργολικού.