1956, φόρτωση πλοίου

Η φωτογραφία απεικονίζει φορτοεκφορτωτές, και μη, στο διάλλειμα της εργασίας τους, οι απαθανατιζόμενοι ήταν σύμφωνα με την αρίθμηση, οι εξής: 1. Κώστας Κοντογιαννόπουλος, 2. Λευτέρης Λιαγκριδώνης, 3. Αποστόλης Κοντογιαννόπουλος, 4. Γιώργος Δήμας, 5. Δημήτρης Δήμας και 6. Γιώργος Βούλγαρης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στο Παλιό λιμάνι του Παραλίου Άστρους.

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των εικονιζόμενων.

3.      Τα προς φόρτωση προϊόντα είχαν αφιχθεί με το φορτηγό, ιδιοκτησίας Γεωργίου Δήμα.

4.      Εκείνη την εποχή, οι περισσότερες μεταφορές γίνονταν δια θαλάσσης, όπως περιγράφεται εδώ.

5.      Το πλοίο, ήταν αγνώστου πλοιοκτησίας.

6.      Οι συμμετέχοντες στις εργασίες φόρτωσης είχαν και «ακροβατικές» ικανότητες, αφού η όλη εργασία γίνονταν διαβαίνοντας το στενό μαδέρι και κουβαλώντας τα εμπορεύματα «επ’ ώμου».

7.      Αν κρίνουμε από τη καρότσα του φορτηγού, τα πιο πολλά προϊόντα ήταν βαρέλια με τυρί.

8.      Σε αυτό το κτίριο, που υπάρχει και σήμερα, διαβάζουμε με λίγη προσπάθεια πάνω από τη πόρτα ΤΕΛΩΝΕΙΟ, πράγματι εκείνη την εποχή ήταν το Τελωνείο, το οποίο εκτελούσε και χρέη ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ, τότε δεν υπήρχε Λιμεναρχείο.

9.      Η γωνία λήψης του φωτογραφικού φακού μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και την οικιστική διαμόρφωση, του αντίστοιχου τμήματος του Νησιού.

10.  Η προβλήτα τότε ήταν από χώμα, αργότερα τσιμεντοστρώθηκε.