1960, γιορτή και σχόλη

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες σε παράταξη και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Γιάννης Χασαπογιάννης, 2. Νίκος Κούβαλης, 3. Θρασύβουλος (Θράσης) Κωνσταντίνου, 4. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, 5. Γιάννης Δουζένης, 6. Βασίλης Δουζένης, 7. Δημήτριος Ιωάννου και 9. Μανώλης Κοράλλης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της Παλιάς προβλήτας.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 26 Δεκεμβρίου 1960, ημέρα Δευτέρα, επομένη των Χριστουγέννων.
  3. Στην παρακείμενη «ξέφτια» κολώνα τοποθετούσαν τις βραδινές ώρες λάμπα πετρελαίου για φωτισμό, εκείνη την περίοδο δεν είχε έρθει η ΔΕΗ στο τόπο μας, το ηλεκτρικό ρεύμα μας «επισκέφτηκε» το 1962.