1999, «στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα και αγέλαστα»

Η φωτογραφία απεικονίζει σειρά κτιρίων.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της οδού Ζαφειρόπουλου (πεζόδρομος).
  2. Είναι χρονολογημένη το 1999.
  3. Τα τρία πρώτα κτίρια, με σύγχρονη ονοματοδοσία, είναι από αριστερά προς τα δεξιά τα εξής: Α) Καφέ «Del Mar», Β) Πρώην Οπωροπωλείο Τσιούλου και Γ) Πρώην Τυροκομικά προϊόντα Τυροβολά.
  4. Από τα προαναφερόμενα οικήματα, το (Α) έχει υποστεί ανακαίνιση τηρώντας την αρχική φόρμα και τα υπόλοιπα παρέμειναν ως είχαν.