1961, άλευρα

Η φωτογραφία απεικονίζει άνδρες να συμμετέχουν στη φόρτωση αυτοκινήτου, ο φέρων σάκο στη πλάτη είναι ο Αντώνης Μακρής, εξ ευωνύμων, επί του φορτηγού, είναι ο «Καλιαβάς» οικοδόμος στο επάγγελμα και εκ δεξιών ο οδηγός του φορτηγού Αριστείδης Δρούλιας,

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο του Παλιού λιμανιού.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1961.

3.      Οι εικονιζόμενοι συμμετείχαν σε εργασίες εκφόρτωσης από πλεούμενο και φόρτωσης σε φορτηγό αυτοκίνητο.

4.      Το είδος των σάκων, συν η στάμπα στο πλάι ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ  (SOFTEX), δηλώνει ότι το περιεχόμενο ήταν αλεύρι, αγνώστου προορισμού.

5.      Η κατοικία, στο δεξί άκρο της φωτογραφίας, είναι η πρώην ιδιοκτησία Αβραντίνη.