1958, επιβάτες λεωφορείου

Η φωτογραφία απεικονίζει επιβάτες λεωφορείου κατά την διάρκεια στάσης, και οι οποίοι είναι σύμφωνα με την αρίθμηση, οι εξής: 1. Νίκος Αγγελόπουλος, 2. Στέργιος Κρασόπουλος, 3. Γιώργος Ροζολής, 4. Αριστείδης Δρούλιας, 5. Αντώνης Μακρής και 6. Γιάννης Αβραντίνης.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη στο σημείο που είναι η συημερινή γέφυρα στην εκβολή του χείμαρρου Τάνου.

2.      Είναι χρονολογημένη το 1958.

3.      Οι προαναφερόμενοι είχαν μεταβεί με το λεωφορείο για να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς τη διάβαση αυτοκινήτων μέσα από τον χέιμαρρο, γέφυρα τότε δεν υπήρχε..

4.      To εν λόγω λεωφορείο, ανήκε στο Γιώργο Ροζολή.