1929, το πρώτο τυπογραφείο της επαρχίας Κυνουρίας

Φωτ. αρχείου

Η εφημερίδα «ΚΥΝΟΥΡΙΑΚΟΝ  ΒΗΜΑ», στο φύλλο Α6 της 15ης Οκτωβρίου 1929, μας πληροφορεί για το πρώτο τυπογραφείο της επαρχίας Κυνουρίας μετά την επανάσταση, το οποίο λειτούργησε στο Παράλιο Άστρος, το δημοσίευμα του αρθρογράφου Νικολάου Μενελ. Μερκουριάδη έχει ως εξής:

ΔΙΑ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑΝ

Προ της Επαναστάσεως δεν φαίνεται να ελειτούργησεν εν Κυνουρία Τυπογραφείον.

Κατά την επανάστασιν και τα πρώτα αυτής έτη, η παράδοσις φέρει ότι το πρώτον τυπογραφείον ελειτούργησεν εις Βέρβαινα.

Το έφερεν ο Δημήτριος Υψηλάντης και το εγκατέστησεν εις το υπόγειον του πύργου Δαρβέρη, την σημερινήν οικίαν κληρονόμων Αναστασίου Δαρβέρη άλλοτε Δημάρχου.

Από το τυπογραφείον δε αυτό είδον το φως τα πρώτα εν Κυνουρία γεννηθέντα έντυπα, ιδίως προκηρύξεις του Δημ. Υψηλάντου προς την επαναστατημένην Ελλάδα. Μετά την επανάστασιν το πρώτον τυπογραφείον λειτουργούν εν Κυνουρία, είναι του «Κυνουριακού Βήματος» εν Άστρει.

Ν. Μερκουρ.

Εδώ θα δείτε το πρωτότυπο του δημοσιεύματος.

Σχόλιο: Το τυπογραφείο της εφημερίδας «ΚΥΝΟΥΡΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ» ήταν στη θέση που βρίσκεται σήμερα το ψητοπωλείο «ΤΟ  ΝΟΣΤΙΜΟ»,  επί της οδού Ζαφειρόπουλου (πεζόδρομος) στο Παράλιο Άστρος.