1963, η «Σοφούλα»

Η φωτογραφία απεικονίζει λουόμενους πάνω σε βάρκα, και οι οποίοι είναι από αριστερά προς τα δεξιά, οι εξής: 1. Γιώργος Β. Καρράς, 2. Γιώργος Τρυποσκούφης και 3. Αθανασία Τρυποσκούφη.

Η εικόνα μας δίνει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από το Παλιό λιμάνι.

2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, των προαναφερομένων.

3.      Το πλεούμενο ήταν η, μετέπειτα, τράτα «Σοφούλα», ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Λουμπαρδέα.

4.      Παρατηρούμε πώς ήταν, εκείνη την εποχή, η προβλήτα του Παλιού λιμανιού, ο βράχος και ο φανοστάτης που βλέπουμε στη φωτογραφία, σήμερα δεν υπάρχουν.

5.      Η θάλασσα ήταν πολύ πιο έξω (στη στεριά), μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, του τότε με το σήμερα, παίρνοντας σα βάση τα «σκαλάκια» της προβλήτας.

6.      Η οικιστική διαμόρφωση ήταν στα «σπάργανα».