1961, το Νησί

Η φωτογραφία απεικονίζει τμήμα του Νησιού του Παραλίου Άστρους, ενδεικτικά αναφέρουμε τις ιδιοκτησίες και οι οποίες είναι σύμφωνα με την αρίθμηση, οι εξής: 1. Κληρονόμοι Ευαγγέλου Παπακωνσταντίνου, 2. Σταματάκου, σημερινό καφέ «Barolo», 3. Παλιά Αστυνομία, σημερινό εστιατόριο «Ρήγας», 4. Νίκου Δρίκου, 5. Κληρονόμοι Ευάγγελου Κουρτέση, 6. Κληρονόμοι Βασίλη Δουζένη, 7. Κληρονόμοι Λουμπαρδέα, 8. Πρώην Κώστα Καραπάνου, 9. Πρώην Χρίστου Κουρτέση, 10. Αλέξανδρου Κρασόπουλου και 11. Κληρονόμοι Εμμανουήλ Κοράλλη.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από τον περιφερειακό δρόμο του Νησιού.

2.      Για τη χρονολόγηση λήφθηκαν υπόψη τα εξής: α) Η παρουσία του καφενείου του Σταύρου Δουζένη και β) η οικιστική διαμόρφωση του Νησιού.

3.      Εδώ μπορείτε να δείτε σε σύγχρονη αναγωγή τις προαναφερόμενες ιδιοκτησίες.

4.      Ο περιφερειακός δρόμος είχε τσιμεντοστρωθεί.

5.      Το πλάτος, της κεντρικής πλατείας, ήταν μέχρι το σημερινό ΑΤΜ της «Πειραιώς».