1959, εκπάγλου καλλονής

Η φωτογραφία απεικονίζει το ζεύγος Γιώργου και Θένας Χάρβαλου, από αριστερά, να απολαμβάνουν θαλάσσιο μπάνιο. Ο τρίτος της φωτογραφίας είναι ο Μίμης Ευείδης, αδελφός του Παπάνθιμου.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο  της κεντρικής παραλίας.
  2. Είναι χρονολογημένη το 1959.
  3. Στα μαγιό των λουομένων αποτυπώνεται το look της εποχής.
  4. Η κυρία Χάρβαλου, εκπάγλου καλλονής, διατηρεί τα χαρακτηριστικά της και σήμερα.